Nie mogąc doczekać się regulacji ustawowych zapobiegania zatorom płatniczym i patologiom z tym związanym środowiska biznesowe podejmują różnorodne inicjatywy mające chronić interesy rzetelnych przedsiębiorców. Niedotrzymywanie terminów rozrachunków najbardziej uderza to w najmniejsze firmy, gdzie problemy z płynnością są często przyczyną upadku biznesu. Jednocześnie te firmy najsłabiej są wyposażone w instrumenty chroniące je przed nieuczciwymi i nierzetelnymi kontrahentami. Oprócz znanego Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. i innych tego typu przedsięwzięć działa Internetowa Giełda Długów (dlugi.info), gdzie można w prosty i nieodpłatny sposób sprawdzić dłużnika, a także sprzedać wierzytelność. Wartość wystawionych wierzytelności przekracza 113 mln zł. Banki i inne instytucje finansowe również penetrują wpisy na portalu, więc nierzetelni powinni czuć się coraz bardziej niepewnie. Każdy sposób jest dobry, więc i tego warto spróbować. Zgonie z mądrym porzekadłem „ufaj i sprawdzaj”. Żeby jeszcze nasze sądy działały sprawniej, i żeby … i żeby…