Firma doradcza PwC opublikowała ciekawy raport „Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce”, o czym informuje portal eGospodarka.pl. „Kluczem do sukcesu w zakresie innowacji w polskich firmach jest wdrożenie rozwiązań systemowych w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi oraz bezpośrednie zaangażowanie zarządu. Aby zwiększać innowacyjność firmy powinny również aktywnie współpracować z podmiotami zewnętrznymi oraz odpowiednio motywować pracowników. Istotne jest także podjęcie skutecznych działań służących pozyskiwaniu finansowej pomocy publicznej na innowacje. Sformalizowany system zarządzania projektami badawczo-rozwojowi, z podkreśleniem roli zarządu w tym względzie, zwiększa szansę na powodzenie działalności innowacyjnej firm. W 94% badanych firm zarząd jest silnie zaangażowany w tworzenie strategii innowacyjnej, i w dokładnie takim samym odsetku przedsiębiorstw to zarząd ma decydujący głos w zakresie wdrożenia konkretnego pomysłu innowacyjnego.” Nie mamy wątpliwości, że wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie nie powinno być działalnością doraźną i przypadkową, jak to niestety wcale nierzadko dzieje się w chwili decyzji o udziale w konkursie, udział w którym daje szansę na uzyskanie dotacji. Jeśli efektem ma być sprzedaż produktów powstałych w wyniku wdrożenia innowacji, a nie „wyrwanie dotacji”, to innowacyjność w firmie powinna być podniesiona do rangi długoterminowej strategii i pracy wespół w zespół.