Parafrazując hasło wyborcze prezydenta Billa Clintona (Gospodarka, głupcze!) nawiązujemy do raportu opublikowanego przez firmę doradczą PwC pod tytułem „Unleashing the power of innovation”. Z raportu wynika, że 97 procent prezesów firm na świecie uważa działania innowacyjne za priorytet swojej działalności. Cytujemy za Pulsem Biznesu: „Z badania wynika, że prawie dwie trzecie prezesów uważa działania innowacyjne za równie ważne dla sukcesów ich przedsiębiorstwa, jak efektywność operacyjną. Dodatkowo kolejne 8 proc. postrzega innowacje za ważniejsze od efektywności operacyjnej. Oznacza to, że działania innowacyjne są przez prezesów postrzegane jako konieczność do rozwoju firmy. Prezesi przyznają, że muszą być bezpośrednio zaangażowani we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw w ramach swojej działalności. Zdaniem prezesów, plany dotyczące działalności innowacyjnej w ciągu najbliższych trzech lat powinny być kompleksowe i obejmować całość działalności firm – poczynając od kontaktu z klientem, poprzez produkty i usługi, a kończąc na modelach biznesowych, systemach i rozwiązaniach. Raport opracowano na podstawie ankiet przeprowadzonych w maju 2013 r. wśród 246 prezesów przedsiębiorstw z 60 krajów z Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Azji oraz państw Bliskiego Wschodu.” Czy prezesi, dyrektorzy i właściciele polskich firm mają jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że kluczem do sukcesu ich biznesów są innowacje?