Wczoraj Sejm uchwalił tzw. III ustawę deregulacyjną. Przewiduje ona między innymi wprowadzenie mechanizmów stymulujących spłatę zobowiązań wobec kontrahentów, poprzez ograniczenie prawa do uznania za koszt podatkowy niezapłaconych faktur. Zmiana ta ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw. Należy spodziewać się, że wprowadzane od stycznia 2013 roku przepisy ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. Lżej będą mieli przedsiębiorcy, którzy miesiącami czekają na zapłatę za faktury. Gorsze czasy idą dla dłużników i firm – według badań 60 proc. polskich przedsiębiorców przyznaje, że celowo nie reguluje płatności w terminie, zyskując w ten sposób kredytowanie swojej działalności. Polska należy do ścisłej czołówki krajów europejskich o największych zatorach płatniczych. Na przeterminowane należności czeka blisko 80 proc. ogółu przedsiębiorców. Potrzeba dużej i szybkiej akcji informacyjnej na temat zmian wprowadzanych przez przyjętą ustawę, bo jej zakres jest dużo większy, a wiedza na ten temat wśród przedsiębiorców jest niewielka.