Po sukcesie gwarancji de minimis Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił również poręczenia kredytów. Przypomnijmy, że gwarancje de minimis to instrument wsparcia dla firm, które chcą zaciągnąć w banku kredyt obrotowy, ale mają problemy z jego zabezpieczeniem. Podobną możliwość daje poręczenie BGK  – mogą z niego  skorzystać firmy, które chcą zaciągnąć nie tylko kredyt obrotowy, ale także kredyt inwestycyjny. Warunki obydwu instrumentów są dość podobne: maksymalne kwoty gwarancji i poręczenia wynoszą do 3,5 mln zł, ale nie mogą stanowić więcej niż 60 procent zaciąganego kredytu. Opłata za gwarancję de minimis jest niższa: w pierwszym roku nie ma opłaty, w następnych wynosi 0,5 procent kwoty kredytu. Prowizja za poręczenie to koszt od 1,6 do 2 procent. Kredytem obrotowym z gwarancją de minimis można spłacić kredyt w innym banku, natomiast kredyt inwestycyjny z poręczeniem nie daje takiej możliwości. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytu udzielane są przez BGK we współpracy z bankami kredytującymi w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”. Więcej szczegółów na stronie internetowej BGK http://www.bgk.pl/poreczenia-i-gwarancje-1.