Małym i średnim przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać w banku kredyt inwestycyjny. Dziś 22 banki podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki którym firma zabiegająca o kredyt inwestycyjny będzie mogła uzyskać jako jego zabezpieczenie  gwarancję BGK do wysokości 60 procent wartości kredytu. Rozwiązanie takie zmniejsza ryzyko banku udzielającego kredytu. Powinno to także ułatwić przedsiębiorcom dostęp do kredytu, bowiem ogranicza jedną z najważniejszych barier przy zdobywaniu finansowania w banku, jaką był brak wystarczającego zabezpieczenia. Program gwarancji i poręczeń de minimis BGK do tej pory obejmował jedynie kredyty obrotowe, z których w ostatnich 8 miesiącach skorzystało 26 tysięcy firm uruchamiając kredyty w kwocie 9 mld zł.

W przypadku chęci skorzystania z nowych gwarancji celem kredytu będą mogły być inwestycje lub wydatki wpływające na rozwój działalności przedsiębiorstwa. Maksymalny okres gwarancji to 99 miesięcy, a maksymalna kwota gwarancji to 3,5 mln zł (nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu). Gwarancje mają być udzielane od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 r. Wprowadzenie gwarancji na kredyty inwestycyjne następuje we właściwym momencie, bowiem firmy zdecydowana większość firm chce inwestować.