Ogłoszone przez GUS dane wskazują na wychodzenie gospodarki z zastoju. Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu 1,8 procent w ujęciu rocznym. Analitycy oczekiwali wyniku na poziomie  1,1-1,2 procent. Także poprawa wskaźników charakteryzujących eksport, produkcję przemysłową i zatrudnienie wskazuje, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce ma się ku końcowi i w kolejnych kwartałach można oczekiwać jego umiarkowanego przyspieszenia. Trend ten potwierdza również wzrost liczby udzielanych kredytów detalicznych. Według ekspertów ekonomicznych w drugie połowie roku powinna być zdecydowanie lepsza koniunktura. Ekspertów trzymamy za słowo.