Nie jest źle, mogłoby być lepiej – tak można podsumować 41 miejsce Polski w raporcie „Globalny raport konkurencyjności 2011-2012", który został opracowany przez World Economic Forum (WEF) przy udziale Narodowego Banku Polskiego. Autorzy zwracają uwagę na silne strony Polski, to jest duży rynek oraz wysokie standardy edukacyjne, dobrze rozwinięty sektor finansowy oraz rosnące zaufanie do sektora bankowego. Wskazuje się również na niedostatki, jak choćby ciągle niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę transportową. Przedstawiona jest także opinia przedsiębiorców o nierozwiązanych problematach biurokracji ograniczających rozwój biznesu. „Większe zainteresowanie działaniami w obszarze badań i rozwoju polskich przedsiębiorstw, łatwiejszy dostęp do wspólnego kapitału oraz zintensyfikowana współpraca między uczelniami i sektorem prywatnym pomogłaby krajowy przestawić się na bardziej przyszłościową ścieżkę rozwoju". Pierwsze trzy miejsca w rankingu to Szwajcaria, Singapur i Finlandia. Pomarzmy o miejsce w pierwszej dziesiątce – marzenia zbliżają do celu.