Optymistyczne okazują się nastroje przedsiębiorców firm przetwórczych w zakresie inwestycji. Według raportu firmy doradczej KPMG, który przytacza www.portalspożywczy.pl „Mimo negatywnych ocen gospodarki, 56 proc. ankietowanych przedsiębiorców zapewniło, że przyjmie na ten rok strategię zakładającą rozwój firmy. Z raportu wynika też, że dla przemysłu przetwórczego Polska jest wciąż perspektywicznym rynkiem i stanowi cel ekspansji 58 proc. badanych firm. Z kolei 47 proc. planuje w 2013 r. ekspansję na rynkach zachodnioeuropejskich. Inne kluczowe kierunki to Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia (…) Niemal żadna z badanych firm produkcyjnych nie zamierza redukować swojej oferty produktowej do końca 2013 r.; 45 proc. przedsiębiorców planuje wprowadzenie nowych produktów – dotyczy to przede wszystkim branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, gumowej, tworzyw sztucznych i surowców mineralnych. Ponadto 53 proc. firm, głównie z branży metalowej i wyrobów z metali, drzewnej, papierniczej, meblarskiej i poligraficznej, a także spożywczej, napojowej i tytoniowej, skoncentruje się na udoskonalaniu obecnej oferty. KPMG wskazuje również, że w 2013 r. więcej firm będzie zwiększać zatrudnienie niż je ciąć.” Widać jednak nie taki kryzys straszny…