Większość firm z sektora MSP chciałaby inwestować, co wynika z badań przeprowadzonych przez Rzetelną Firmę, o czym w portalu http://www.wnp.pl/. Na czas kryzysu 34 procent – ograniczyło, a 19 procent zatrzymało wszystkie inwestycje. Natomiast 47 procent firm inwestuje bez względu na sytuację rynkową. Dane te wobec nieprzyjaznych warunków otoczenia biznesu są bardzo optymistyczne. Największą barierą w rozwijaniu firm jest brak pieniędzy, czego przyczyną są zatory płatnicze oraz ograniczenie dostępu do kredytów przez banki. Przedsiębiorcy podkreślają, że wzrost wymagań, jakie są stawiane firmom przez banki, uniemożliwia skorzystanie z tej formy finansowania. Według badań przy realizowaniu inwestycji 35 proc. przedsiębiorców z sektora MSP korzysta z kredytu, 29 procent – z leasingu, a 27 procent angażuje wyłącznie środki własne. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że o kredyt jest coraz trudniej, teraz w badaniu potwierdza to 35 procent firm. System bankowy w Polsce skutecznie ogranicza rozwój przedsiębiorstw, przez co przyśpieszenie wzrostu gospodarczego jest zahamowane. Czas na zmiany.