Kontynuując nasze związki z branżą polimerową uczestniczyliśmy aktywnie w targach EPLA organizowanych w Poznaniu w dniach 22 – 24 marca br. W czasie targów w dniu 23 marca odbyło się inauguracyjne zebranie Klubu Technologa – Plastics Technology Club, w którym uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli firm z branży oraz świata nauki z kraju i zagranicy. Nasz aktywny udział to prezentacja na temat sposobów finansowania inwestycji z wykorzystaniem różnorodnych form pomocy publicznej.

Niespełna miesiąc temu inicjatorzy powstania– Marek Szostak (Politechnika Poznańska) oraz Waldemar Sobański (Business Image) – upublicznili projekt Klubu. To, że w tak krótkim czasie do Klubu zapisało się prawie 200 Członków Założycieli, świadczy o zapotrzebowaniu na taką inicjatywę. PLASTICS TECHNOLOGY CLUB stanie się więc pierwszym w Polsce realnym miejscem schodzenia się dróg ludzi nauki z ludźmi przemysłu. Przy okazji nie sposób nie wspomnieć, że nasza firma – Finanse dla Firm – znalazła się wśród członków – założycieli Klubu Technologa. To zobowiązuje.