Kolejny dobry news poddający w wątpliwość kasandryczne nawoływania o kryzysie w polskiej gospodarce. Sprzedaż naszych produktów za granicę w 2012 roku wzrosła o 4,1 procent w stosunku do roku ubiegłego i stanowi 47 procent PKB. Jest to najlepszy wynik w historii. Od 2008 roku sprzedaż eksportowa wzrosła o 21 procent. Warto pamiętać, że eksport jest receptą na spowolnienie gospodarcze i obok znacznego popytu wewnętrznego jest tym, co stanowi o odporności naszej gospodarki na recesję w Europie. Przypomnijmy też, że już 46% firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) eksportuje swoje produkty i usługi za granicę. Badania przeprowadzone przez Bibby MSP Index wskazują, że połowę przychodów ze sprzedaży eksportowej odnotowuje już około 1/3 firm. Zachęcamy przedsiębiorców do podejmowania wysiłków na rzecz podjęcia i zwiększenia działań proeksportowych. Instrumentami pomocnymi niezwykle do tego są programy unijne, w ramach których można uzyskać dotację na organizację misji gospodarczych, targów itp, jak na przykład „Paszport do eksportu” czyli działanie 6.1 w ramach POIG.