Według badania przeprowadzonego przez Bibby MSP Index wśród firm z sektora małych i średnich przedsiębiorców jedna trzecia firm z tego segmentu prowadzi działalność eksportową. Przedsiębiorcy upatrują w eksporcie możliwości zmniejszenia uzależnienia od lokalnego rynku, a także zwiększenia marż. Ważnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność sprzedaży na rynki zagraniczne jest niski kurs złotego. Jednak w 60 procentach firm przychody z eksportu stanowią nie więcej niż jedną trzecią całości sprzedaży. Dla takich firm dedykowany jest program Paszport do eksportu w ramach POIG działanie 6.1. To ważny instrument wspierający firmy z sektora MSP w wejściu na rynki zagraniczne. Kryterium wejścia do konkursu to poziom aktualnego eksportu nie przekraczający 30% całej sprzedaży. W tym roku są trzy konkursy, a najbliższy nabór wniosków zaczyna się 4 czerwca br. Niezależnie od tego obserwuje się coraz większą aktywność polskich przedsiębiorców w zakładaniu firm lub w organizowaniu oddziałów swoich firm za granicą (np. we wschodnich landach Niemiec). Podobno procedury zakładania i prowadzenia biznesu prostsze, a efekty często znacznie większe. Rzecz może dla bardziej przedsiębiorczych, ale przecież takich w Polsce nie brakuje. A ponieważ gospodarka ma się nieźle (produkcja przemysłowa za kwiecień odnotowała wzrost o 2,9%, a budownictwo nawet 8,1%), to warto wykorzystać każdą okazję do zdobycia nowych rynków. W tej sytuacji największy problem mają ekonomiści wieszczący od wielu miesięcy kryzys, ale dla nich mamy cytat z Prezesa NBP Marka Belki: „Spowolnienie jak horyzont wciąż się oddala". No i dobrze.