Obserwujemy zdecydowanie ograniczony dostęp do kredytów dla firm poprzez wzrost prowizji i marż oraz wzrost wymagań w zakresie zabezpieczeń kredytów, co skutecznie odstrasza firmy z sektora MSP od korzystania z finansowania oferowanego przez banki. Dochodzi do tego, że w grudniu w niektórych bankach o uzyskaniu kredytu na nowy projekt będzie można jedynie pomarzyć. Być może w części jest to efektem wycofywania kapitałów przez bankowe zagraniczne spółki-matki, które w ciągu roku wypłaciły ponad 24,4 mld zł, a także przepisów bankowych wprowadzających nowe zasady dotyczące struktury i relacji między depozytami i kredytami. Tak czy inaczej warunki finansowania biznesu są coraz gorsze.