80 miliardów EUR w ciągu siedmiu lat, a 4,5 miliarda EUR w 2014 roku to kwota, którą UE w ramach programu Horyzont 2020 planuje przeznaczyć na inwestycje w obszarze badawczo-rozwojowym. Program jest dedykowany jednostkom naukowym i firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorców. Kryteria merytoryczne oceny projektów to: „doskonałość (ocenę otrzyma m.in. przełomowy charakter prac, rozwiązanie problemu, podejście interdyscyplinarne), wpływ (m.in. opis przewidywanych skutków działania, zwiększenie konkurencyjności firm przez innowacje, wykorzystanie wyników projektu) oraz jakość i efektywność wdrożenia (m.in. spójność i skuteczność planu pracy, struktury i procedury zarządzania)” – cytujemy za PB z 14 stycznia. Poziom wsparcia działań innowacyjnych to nawet 70 proc. kosztów kwalifikowanych, a projektów dotyczących działań badawczych i innowacyjnych — do 100 proc. wydatków.

Horyzont 2020 zastępuje 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego UE na lata 2007-2013. Niestety nie mieliśmy w nim liczących się sukcesów. Na łaskawość Brukseli w Horyzoncie 2020 mogą liczyć wyłącznie projekty przełomowe w skali europejskiej i światowej. Czyli dla aplikujących wyższa szkoła jazdy.