Zgodnie z ogłoszonym na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (www.cop.lodzkie.pl) harmonogramem konkursów o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w już niedługim czasie powinien rozpocząć się nabór do najbardziej oczekiwanych konkursów. Chodzi o działanie III.2 bezpośrednie wsparcie inwestycyjne oraz III.2 udział lub organizacja udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą.

Nabór wniosków ma rozpocząć się 25 października i zakończyć 29 listopada. Wobec faktu, że wszystko wskazuje, że to ostatnie konkursy przed 2015 rokiem (nowa edycja nastąpi w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2012, ale szacujemy, że pierwsze konkursy ruszą dopiero od 2015 roku) należy liczyć się – mimo pewnego hamowania gospodarki – z dużą frekwencją.

Tym bardziej dziwi, że nie jest podana jak dotąd informacja o wielkości budżetu do konkursu, co daje pośrednią wiedzę o szansach na otrzymanie dotacji, jak również nie ma potwierdzenia o wysokości dotacji, nieoficjalnie mówi się o kwocie 1,5 mln zł. Od konsultantów COP można jedynie usłyszeć, że ta informacja będzie podana w chwili rozpoczęcia konkursu. Ten brak informacji nie daje możliwości do porządnego przygotowania aplikacji, sprzyja bylejakości, o czym decydenci z Instytucji Zarządzającej powinni wiedzieć. I niestety to zjawisko jest normą, co trudno zaakceptować.