PARP do 28 stycznia br. przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu Polski Most Krzemowy. Jak informuje Agencja na swej stronie internetowej „Polski Most Krzemowy jest projektem systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach POIG. Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację). Korzyści z uczestnictwa w Projekcie:
1. Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap);
4. Finansowanie w formie pomocy de minimis.”

Ciekawostką jest to, że „koszty transportu w ramach wszystkich etapów Projektu oraz koszty pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.”  Podbój Ameryki za swoje?