Pojawia się nowa szansa na uzyskanie dotacji na badania i rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaakceptowało plan utworzenia pilotażu nowego programu dotacji na badania i rozwój. Jest to o tyle ciekawa informacja, że kończą się możliwości uzyskania wsparcia na działania w obszarze B+R w ramach programów regionalnych lub centralnego POIG. Program ma być przeznaczony na działania w zakresie przygotowania nowej technologii bądź produktu, w tym także na testy opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej, ale jeszcze przed wdrożeniem technologii czy wytwarzania produktu na skalę przemysłową. Jako że program ma być pilotażowy budżet nie jest znaczny, ma to być 100 mln zł, ale dobre i to. Szczegółowe informacje mają się pojawić w ciągu najbliższych tygodni.