Wspominaliśmy niedawno w innym miejscu o klastrach, dziś przypomnienie o konkursie w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Otwarcie konkursu planowane jest na 10 września, a nabór wniosków ma trwać do końca roku. Budżet konkursu to 150 mln zł, co stanowi zupełnie pokaźną kwotę. Konkurs jest dedykowany do klastrów i współpracującym firmom z jednej branży. PARP – organizator konkursu – zapowiada, że będzie łatwiej, bo „…w tym roku wymagania wobec klastrów są mniejsze niż w poprzednich naborach. Liczba wymaganych członków kooperacji wynosi sześć, a nie dziesięć, natomiast koordynator klastra nie musi już wykazywać rocznego doświadczenia, tak jak i ostatniej edycji.” A więc niby będzie lepiej, ale jednocześnie wzrośnie konkurencja, jak zwykle coś za coś.