Przed dwoma miesiącami zainaugurowaliśmy specjalne konsultacje dla inwestorów (realizujących inwestycje w ramach programu Polska Strefa Inwestycji) pod tytułem „Decyzja o wsparciu i co dalej”. Inicjatorem akcji była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z którą Finanse dla Firm jako Partner współpracują od prawie 20 lat. Przy okazji – mamy na koncie ponad 80 zezwoleń i decyzji o wsparciu, a wartość inwestycji z nich wynikająca przekracza 3,2 mld zł, więc i doświadczeń uzbierało się dość, aby takich rad i konsultacji udzielać.

Formuła konsultacji (nieodpłatnych!) polegała na tym, że każdy inwestor, który otrzymał z ŁSSE decyzję o wsparciu, mógł umówić się na półgodzinne spotkanie online i dopytywać nas o różne kwestie dotyczące projektów inwestycyjnych realizowanych w programie Polska Strefa Inwestycji.

W ciągu kilku tygodni w pilotażowym przedsięwzięciu uczestniczyło kilkunastu inwestorów reprezentujących firmy wielkie i całkiem malutkie, doświadczone już w SSE jak i dopiero zaczynające tu swoją biznesową przygodę, z różnych branż i lokalizacji. Nie odmówiliśmy rozmów kilku firmom dopiero zainteresowanych programem PSI reklamując przy okazji najlepszą strefę w Polsce (oczywiście z miasta Łodzi!). Zgodnie z przewidywaniami okazało się, że pół godziny dla wielu naszych rozmówców to był czas za krótki, aby wyczerpać interesujące ich kwestie. Tym bardziej, że w kilku przypadkach musieliśmy zapoznać się z różnymi dokumentami bądź treścią decyzji o wsparciu.

Rozmawialiśmy o takich m.in. sprawach, jak:

 • zasady zarządzania projektem, rola Menedżera Projektu i zakres jego pracy,
 • stały monitoring realizacji pod kątem zgodności wydatków inwestycyjnych z projektem,
 • przepływ, gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji,
 • zapisy w tekstach umów z dostawcami,
 • poprawność zapisów w zamówieniach, fakturach, dokumentach OT pod kątem terminów, kwot, zakresu rzeczowego,
 • weryfikacja rzeczowego zakresu wydatków pod kątem zaliczenia do nakładów kwalifikowanych,
 • zapisy szczególne w umowach o finansowanie i instrumenty wykluczone,
 • zorganizowanie i zabezpieczenie dokumentacji,
 • dokumenty spełnienia kryteriów ilościowych (przykłady),
 • dokumentacja spełnienia kryteriów jakościowych (przykłady),
 • zasady i dokumentacja zatrudnienia pracowników itd. itp.

Najwięcej problemów było w dwóch grupach firm:

 • pierwsza dotyczyła sytuacji, w której projektem na każdym etapie jego planowania i potem realizacji zajmowały się inne osoby/zespoły. Przykład: etap 1 – decyzję o wsparciu zapewnił zewnętrzny doradca, który nie kontynuował potem współpracy z firmą, etap 2 – inwestycję realizował zespół nie znający warunków decyzji o wsparciu , etap 3 – w końcu rozliczenie trafiało do komórki, dla której to, że firma ma przyznaną ulgę podatkową w ramach jakiejś Polskiej Strefy Inwestycji było objawieniem czyli gromem z jasnego nieba. Podobna sytuacja zdarzyła się
  w firmach, gdzie przychodził np. nowy główny księgowy, któremu szef powierzał zamknięcie projektu i wreszcie realizowanie ulgi podatkowej;
 • druga to te projekty, w których nowa inwestycja polegała na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. Tego typu projektów jest chyba większość, a „dzięki” choćby „dobrodziejstwu” Polskiego (nie)Ładu są to projekty pod szczególnym nadzorem (patrz np. „ścisłe powiązania” itd.), wymagające precyzji tak na etapie zaprezentowania ich w aplikacji, jak i rozwagi podczas realizacji i wiedzy połączonej ze sprytem na etapie zamykania, rozliczania i przygotowywania do kontroli.

Była też grupa firm, gdzie sprawy realizacji i rozliczania są prowadzone bardzo sprawnie i fachowo pod każdym względem, ale i tu pojawiały się pytania np. o rozumienie nie dość doprecyzowanych w przepisach wybranych kryteriów jakościowych. Tu trzeba wspomnieć o naszym „ulubionym” pod tym względem  kryterium, tj. „Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy (…)”. Po konsultacjach z kilkoma SSE i pracownikami MRiT wystosowaliśmy 2 miesiące temu do tego ostatniego 9-stronicowe pismo z prośbą o objaśnienie rozumienia przepisów. Pismo wprowadziło tam pewnie takie zdumienie, że do tej pory – mimo monitów – nie mamy ani wyjaśnienia, ani odpowiedzi.  Ale za to wczoraj pojawiła się propozycja kolejnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy (…), ale o tym już innym razem.

Podsumowując: pilotażowy projekt konsultacji okazał się strzałem w dziesiątkę i – sądząc po opiniach i reakcjach – spełnił swą rolę z nawiązką. Mamy też ciekawe pomysły na rozwinięcie inicjatywy konsultacyjnej, niebawem się tym podzielimy.  😏