W raporcie „Doing business” oceniającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej opracowanym jak co roku przez Bank Światowy Polska awansowała o siedem pozycji i jest na … 55 pozycji, co oznacza skok o siedem pozycji w stosunku do ubiegłego roku. Media wraz politykami odtrąbili tę informację jako ogromny sukces w walce z utrudnieniami dla biznesu. Mamy wątpliwości, czy ten zachwyt jest uzasadniony wobec faktu, że w kategorii „pozwolenia na budowę” mamy 161. miejsce, a w „zakładaniu firmy” – 124. Najlepiej ilustruje sprawę komentarz eksperta PKPP Lewiatan: „Niestety kontakt z administracją za pomocą nowoczesnych technologii w praktyce najczęściej wciąż kojarzy się z metodą: „wypełnij wniosek on-line, a następnie wydrukuj i podpisany zanieś urzędnikowi…". A jeśli dodać, że przed nami są takie kraje, jak Kazachstan (49. miejsce), Litwa (27. miejsce) oraz Gruzja (9. miejsce), to widać skalę tego, co u nas jest jeszcze do zrobienia.