Prawie 70 firm będzie działać w budowanym łódzkim Technoparku. BioNanoPark ma stać się technologiczną wizytówką miasta. To miejsce, gdzie rodzi się i rozwija przemysł oparty na nowoczesnych technologiach, innowacjach i kreatywności. Inwestycja rozpoczęta przed rokiem szybko zbliża się do końca.

Będą tu działać dwa nowoczesne laboratoria: Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, w którym znajdą się pracownie hodowli komórek, biochemii, proteomiki i indywidualnych implantów medycznych, oraz Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej, gdzie znajdą się m.in. pracownie biosyntezy i separacji bioproduktów, analizy biomolekuł i biotechnologii molekularnej. W tym laboratorium będą też prowadzone badania nad biopaliwami, enzymami do uszlachetniania tkanin i degradacją substancji toksycznych. Na powstaniu BioNanoParku skorzystają zarówno firmy, jak i naukowcy, którzy znajdą pracę przy prowadzeniu badań. Technopark oferuje inwestorom uzbrojone działki. Szczegóły: www.technopark.lodz.pl.