Jakie są największe bariery w prowadzeniu biznesu? Na to pytanie odpowiada badanie przeprowadzone przez BCC wśród szefów firm. Na pierwszym miejscu znalazły się wysokie koszty pracy (57 proc. badanych). Pięć następnych miejsc zajęła BIUROKRACJA w różnych postaciach.

A były to:

  • nieprecyzyjne przepisy (53 proc. badanych),
  • niestabilne prawo (41 proc.),
  • skomplikowany system podatkowy (38 proc. głosów),
  • niedostosowanie przepisów do realiów gospodarczych (32 proc.),
  • długo trwające procedury administracyjne (28 proc. głosów).

W innym badaniu przedsiębiorcy wskazali Niedawno pojawiła się informacja w Pulsie Biznesu, jak ogromne rezerwy dla wsparcia polskiego biznesu mogłaby wyzwolić efektywna walka z patologiami w gospodarce mającymi źródło w biurokracji, czego Państwu i sobie życzymy.