Trwa dyskusja nad formami wsparcia inwestycji dla firm w ramach nowej perspektywy UE 2014-2020. Ogromna większość bankowców (85%) jest za ograniczeniem ograniczeniem dotacji i wprowadzeniem instrumentów inżynierii finansowej – zwrotnych pożyczek czy gwarancji udzielanych do kredytów. Dotacje według banków miałyby stanowić element finansowania projektów zaawansowanych technologii i obdarzonych wysokim ryzykiem. Tymczasem to właśnie dotacje cieszyły się największym zainteresowaniem przedsiębiorców, bowiem jest to praktycznie jedyny sposób na dostarczenie do firmy kapitału umożliwiający wdrożenie innowacji. Wobec bardzo dużych wymagań stawianych firmom z sektora MSP przez banki i przez to niskim stopniem korzystania z finansowania zewnętrznego to właśnie możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji skłaniała przedsiębiorców do podejmowania decyzji o inwestycjach. A to stwarzało szansę na wzrost konkurencyjności, na czym skorzystało wiele firm. System dotacji dostarcza firmom kapitał, którego tak bardzo brak naszym przedsiębiorcom, pozwala firmom na szybszy rozwój. Trzymajmy kciuki za zdrowy rozsądek decydentów i nieuleganie bankowemu lobby.