2 kwietnia rozpocznie się nabór do działania 1.4 w ramach POIG. Tym razem pieniądze na badania przemysłowe i prace rozwojowe firm podzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które po raz pierwszy będzie organizatorem konkursu. Przypomnijmy, że 6 poprzednich konkursów organizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs skierowany będzie wyłącznie do firm, które przedłożą projekty z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii, a lista branż będzie stanowić załącznik do regulaminu konkursu.

Wątpliwości ekspertów budzi ograniczenie branż, co eliminuje wartościowe i nowatorskie projekty w branżach innych niż podane na liście przez organizatorów konkursu (patrz notkę z 7 lutego 2011 i manifest „Mądra Polska”).

Konkurs będzie ogłoszony 2 kwietnia, a nabór wniosków rozpocznie się dwa tygodnie później. Aplikacje będą przyjmowane od 16 kwietnia do 15 maja. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie.

NCBiR jest również organizatorem innych programów z obszaru B+R (np. Innotech) którymi można zapoznać się na stronie internetowej Centrum www.ncbir.pl.