Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach POIR Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Jest to nowa wersja najpopularniejszego wśród małych i średnich przedsiębiorców „kredytu technologicznego”. Nowości to: maksymalna kwota „dotacji” czyli premii technologicznej wynosi 6 mln zł (było 4 mln zł), ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów branżowych (poprzednio wnioski oceniali pracownicy BGK), prezentacja projektu przez wnioskodawcę przed panelem ekspertów, rezygnacja z przedstawiania opinii o innowacyjnej technologii, składanie wniosku elektronicznie poprzez generator wniosków, przyjęcie do oceny wszystkich wniosków złożonych w terminie naboru. Termin naboru jest niezbyt fortunny, bowiem trwa od 7 grudnia br. do 20 stycznia 2016. Nie zmienił się cel konkursu – firmy mogą aplikować o wsparcie „na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.” Szczegóły można znaleźć na stronie BGK – https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/.