Firma MIRWAL Spółka Jawna Mirosław Pryc i Waldemar Pryc z siedzibą w Łodzi (https://www.mirwal.pl/) uzyskała decyzję o wsparciu podjętą 13 czerwca br. przez Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Jest to 14 decyzja o wsparciu wydana w bieżącym roku przez ŁSSE. Decyzja daje możliwość wykorzystania ulgi w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowej inwestycji. Przywilejem specjalnej strefy ekonomicznej objęty został zakład firmy MIRWAL w Sieradzu. Firma jest znanym i liczącym się producentem dzianin, posiada też wykończalnię i szwalnię.

Dla Finansów dla Firm to okazja do szczególnej satysfakcji, bowiem decyzja o wsparciu uzyskana przez Spółkę MIRWAL, jest 55. projektem realizowanym przez naszą firmę na rzecz inwestora planującego inwestycje na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pomocą inwestorom, którzy realizują inwestycje w formule specjalnej strefy ekonomicznej zajmujemy się od 2004 roku. Finanse dla Firm posiadają status Partnera Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.