Pilotażowy program Demonstrator + „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” uruchomiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Według komunikatu na stronie NCBiR „Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.” W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie działań badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań zmierzających do opracowania nowych technologii, a także na przedsięwzięcia zakładające budowę instalacji demonstracyjnych, które mają służyć przetestowaniu nowych technologii. Konkurs jest już otwarty, a nabór wniosków będzie prowadzony do 2 maja. W konkursie mogą startować firmy z sektora MSP oraz duże. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, najniższa wartość projektów to 5 mln zł, ale można wnioskować o kwotę nawet 100 mln zł. Na etap badań przemysłowych mikro- i małe firmy dostaną zwrot nawet 80 proc. kosztów. U średnich ten wskaźnik wynosi 75 proc., a dużych — 65 proc. Według naszej opinii konkurs jest dedykowany do wąskiej grupy wnioskodawców reprezentujących bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestniczenia w programie.