Ułatwienia dla firm w zaciąganiu kredytów obrotowych to efekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Pula gwarancji w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis wynosi 30 mld zł. Gwarancji będzie udzielać – za pośrednictwem współpracujących banków komercyjnych i spółdzielczych – Bank Gospodarstwa Krajowego. Wprowadzenie sytemu gwarancji ma zwiększyć możliwości firm w uzyskaniu finansowania obrotu, co nabiera szczególnej wagi wobec zatorów w regulowaniu należności i zaostrzenia warunków kredytowania firm przez banki. Gwarancje firmom posiadającym zdolność kredytową będą udzielanie do wysokości 60 proc. kwoty kredytu, jednak nie więcej niż w wysokości 3,5 mln zł. Co ważne uzyskanie gwarancji na okres pierwszych 12 miesięcy będzie bezpłatne, zaś w następnym roku opłata wyniesie jedynie 0,5 proc. Program ma działać do końca 2014 roku. Niewiadomą jest jednak, czy możliwość skorzystania przez firmę z gwarancji spowoduje bardziej elastyczną ocenę zdolności kredytowej przez banki. Jeśli banki będą trzymać się swoich często nadmiernych wymagań w tym zakresie, to system, który ma ruszyć w ciągu kilku tygodni,  może przynieść mniejsze od spodziewanych efekty.