Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Program jest modyfikacją popularnego wcześniej działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. O wsparcie mogą wnioskować zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze, a kwota pomocy może stanowić 50% poniesionych kosztów inwestycji. W zależności od podmiotu wnioskodawcy kwota pomocy wynosić może: 3 mln zł dla przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, 15 mln zł dla związku grup producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów, 300 tys. zł dla rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność. Szczegóły na stronie internetowej ARiMR.