W dniu 5 grudnia br. w zakładzie P&G na warszawskim Targówku odbyła się Gala „Fuzja Możliwości – Dzień Otwarty Inwestycji Procter & Gamble w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej”. Okazją do Gali był jubileusz dwudziestolecia pierwszej inwestycji P&G w Polsce oraz uruchomienie w Warszawie europejskiego centrum planowania i logistyki, w którym 500 osób będzie zarządzać dostawami w 100 krajach. Finanse dla Firm współpracowały z Procter & Gamble czterokrotnie przygotowując spółki P&G do przetargów na uzyskanie zezwolenia w ŁSSE (patrz zakładka: Referencje).W uroczystości oprócz gospodarzy, jakimi byli członkowie zarządów Procter & Gamble oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wzięli udział przedstawiciele rządu i parlamentu, samorządu oraz świata biznesu i polityki. Otrzymaliśmy specjalny list, z którego fragment cytujemy: „Pragniemy podziękować za Państwa dotychczasowe wsparcie, dzięki któremu P&G może realizować swoją misję poprawy jakości życia polskich konsumentów, zaś Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna animować rozwój społeczno-gospodarczy regionu łódzkiego, zwiększać konkurencyjność polskiej gospodarki i przyczyniać się do wzrostu pozycji i siły Polski w świecie”.  Firma zainwestowała w Polsce ponad 4 miliardy złotych i zatrudnia obecnie ponad 3500 osób.